Plenair debat : Initiatief Jan Jacob van Dijk; wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32 007) (antw 1e termijn)

De vergadering is geweest

22 april 2010
13:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Initiatief Jan Jacob van Dijk; wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32 007)

    Loading data