Plenair debat : VAO Initiatiefnota De grenzen voorbij (AO 03/09/2009)

De vergadering is geweest

22 april 2010
15:15 - 22:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data