Plenair debat : VAO Landbouw- en visserijraad (AO d.d. 14/04)

De vergadering is geweest

22 april 2010
15:45 - 22:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data