Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

4
brief regering:

5
Het lid Langkamp, namens het lid Leijten: verzoek VSO Informele EU-sportraad nog heden op plenaire agenda te plaatsen
6
Het lid Ulenbelt: vooraankondiging VAO Herbeoordeling startersregeling WW (AO d.d. 20/04) nog dinsdagavond op plenaire agenda, inclusief eventuele stemmingen
7
Het lid Heijnen: spoeddebat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bevriezen van salarissen van onderwijzers en agenten
11
VAO Kwaliteitszorg Cure (AO d.d. 14/04)
12
VAO Landbouw- en visserijraad (AO d.d. 14/04)
13
VAO HWW Zorg in Den Haag (AO d.d. 15/04)
14
VSO Informele EU-sportraad
15
Vervallen moties