Plenair debat : Hamerstuk: Implementatie van het kaderbesluit betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (32 257)

De vergadering is geweest

22 april 2010
10:14 - 23:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Implementatie van het kaderbesluit betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (32 257)

    Loading data