Te behandelen zaken

1
Afvoeren van de stand van werkzaamheden

3
Brief regering:

6
VSO Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (24170, nr. 105)
7
VAO Aanscherping regels hypothecaire kredietverlening
8
VAO Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's
9
VAO Wabo/Omgevingsdiensten
10
VSO over de kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland (26643, nr. 153)
11
VAO WK Voetbal 2018/2022 (AO d.d. 22/04)
12
Inhandenstelling