Te behandelen zaken

2
Afvoeren van de stand van werkzaamheden

4
Koninklijke boodschappen:

5
brief regering:

6
Brief/Rapport Algmene Rekenkamer

7
Brief derden:
9
VSO Landbouw- en Visserijraad
10
VAO Nieuwe stations (AO d.d. 22/04)