Plenair debat : Hamerstuk: Wijz. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; i.v.m de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht (32 205)

De vergadering is geweest

22 april 2010
10:14 - 2:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijz. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; i.v.m de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht (32 205)

    Loading data