Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 maart 2010
14:00 - 11:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Van Velzen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over de uitkomst van de arbitrage tussen de staat en het bedrijfsleven over de afdracht van dit bedrijfsleven naar aanleiding van deelname aan de ontwikkeling van de JSF

  Loading data
 3. 3

  Het lid Jansen: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Financiën en Economische Zaken over het bericht dat Duitse regels de gasunie een half miljard kosten

  Loading data
 4. 4

  Het lid Koopmans: spoeddebat met de minister van Verkeer en Waterstaat over het ondermaats presteren van het OV in de drie grote steden

 5. 5

  VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 24/03)