Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

16 februari 2010
15:15 - 14:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Misbruik uitwonendenbeurs studiefinanciering

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociaaleconomische aspecten van ggo’s

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Schuld- en armoedeproblematiek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Regeldruk bedrijven

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Een nieuwe Nationale Investeringsbank

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over het bericht dat er geen toezicht is van de Inspectie jeugdzorg op Nederlandse jeugdzorgprojecten in het buitenland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Havenbeveiligingswet, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, en de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op enkele technische punten

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Havenbeveiligingswet, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, en de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op enkele technische punten

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het MIRT 2010

  Loading data