Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 januari 2010
14:40 - 2:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Rapporten brieven Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgendebrieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Azough: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van Velzen: brief van de staatssecretaris van Justitie over het plan om ook in Ter Apel tenten voor vluchtelingen op te bouwen terwijl beloofd was dat dit niet meer nodig zou zijn

  Loading data
 6. 6

  Het lid Thieme: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over berichten dat er bokken zijn geruimd te Sint-Anthonis

  Loading data
 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data