Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid De Roon: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie n.a.v. de mislukte aanslag op vlucht van NorthWest Airlines van Amsterdam naar Detroit

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Gerven: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over fusies van ziekenhuizen en directe openbaarmaking van het rapport van de NMa met de strekking dat fusies leiden tot duurdere zorg

  Loading data
 11. 11

  Het lid Brinkman: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rellen in Culemborg

  Loading data
 12. 12

  Het lid Tony van Dijck: brief van de minister van Financiën over het Icesave-veto van de president van IJsland

  Loading data
 13. 13

  Het lid Verdonk: spoeddebat met de minister van Verkeer en Waterstaat over de situatie op de Nederlandse wegen in het winterweer

 14. 14

  Het lid Van Raak: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de inhuur van externen bij de landelijke politieorganisatie VtsPN

  Loading data
 15. 15

  Het lid De Mos: uitbreiding Hoofdlijnendebat Wet kilometerprijs (32 216) met het bericht “Km-heffing dwaling”

  Loading data
 16. 16

  Het lid De Mos: uitbreiding spoeddebat over het bericht “Wetenschappers manipuleren cijfers over klimaatverandering” (gepland week 03) met bericht “Topambtenaar wil af van klimaatdoelen”

  Loading data
 17. 17

  Het lid Poppe: spoeddebat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het verwijderen van asbest, voorafgegaan door toezending rapport “Naleving Asbestregels” binnen een week, inclusief reactie van de ministers met inbegrip van beantwoording op schriftelijke vragen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Ouwehand: debat, voorafgegaan door een brief, over het bericht dat minister-president Balkenende de afgelopen zomer bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie tevergeefs heeft aangedrongen op afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid, Natura 2000

  Loading data
 19. 19

  Het lid Graus: spoeddebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Staatsbosbeheer wederom weigert zwaar ondervoede paarden, runderen en herten in het volledig afgesloten Tupperwaregebied ‘Oostvaardersplassen’ bij te voeren, terwijl deze dieren geen voedsel kunnen verkrijgen door de strenge vorst

 20. 20

  Het lid Ulenbelt: brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Verkeer en Waterstaat over het rapport van de FNV m.b.t. marktwerking in de publieke sector

  Loading data
 21. 21

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data
 22. 22

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data