Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Top

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin voor het jaar 2010

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handhaving paddoverbod

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

  Loading data
 6. 6

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Water

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Reglement van Orde in verband met het maken van een stenografisch verslag van notaoverleg en algemeen overleg

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie

  Loading data