Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei)

De vergadering is geweest

21 mei 2024
10:00 uur
Indien u naar aanleiding van dit schriftelijk overleg een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 27/28 mei dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 23 mei 2024.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 27 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-32-1637)

  Te behandelen:

  Loading data