Commissiedebat : Verdienvermogen van Nederland

De vergadering is geweest

15 februari 2024
18:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 4 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • C. Martens-America (VVD)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • A.J. Flach (SGP)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • H. Vermeer (BBB)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • A. Kisteman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken Wet vifo en onderzoek naar campussen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nederlandse implementatie Brexit Adjustment Reserve

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Laatste ontwikkelingen op het terrein van de Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beëindigen Transparantiebenchmark & Kristalprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de geactualiseerde Corporate Governance Code en Monitoring Rapport boekjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluitvorming over project Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang acquisitie met meer focus

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag 2022 Adviescommissie Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Update TEK-aanvragen en toezegging warmte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie Duurzaam durven denken - Reflectie op de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bekostiging investeringsvoorstellen derde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport "Financiële beoordeling van NGF-projectvoorstellen"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Perspectief op de Nederlandse economie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatieplan Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Programma Ruimte voor Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitor Ondernemingsklimaat en onderzoek ‘Redenen waarom bedrijven uit Nederland vertrekken’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Sectoragenda maritieme maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanvullende financiële informatie over de Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Landelijke, gezamenlijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage Industrieel Participatie beleid 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport 'Groeimarkten voor Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over de Kabinetsreactie Duurzaam durven denken - Reflectie op de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 30196-812)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nederlandse implementatie Brexit Adjustment Reserve

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op brief Eerste Kamer over vierde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vierde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nationale Technologiestrategie (NTS)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toekomst van het Nederlandse corporate governance stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage Strategische agenda Ondernemingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie inzake gevolgen voor begroting n.a.v. besluiten Nationaal Groeifonds en Transitiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Jaarverslag 2023 NFIA / Invest in Holland netwerk

  Te behandelen:

  Loading data