E-mailprocedure : Verzoek uitstel eindpresentatie + gesprek HCSS Taiwan onderzoek d.d. 14 februari 2024

De vergadering is geweest

9 februari 2024
18:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
i.a.a. de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Kamminga (VVD) om de Eindpresentatie incl. gesprek met HCSS over hun Taiwan onderzoek van volgende week woensdag 14 februari uit te stellen tot een nader te bepalen datum, i.v.m. overlap met het plenaire debat over het eindverslag van de informateur dat voor die dag voorzien is.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen vrijdag 9 februari 18.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht. Indien dit verzoek gesteund wordt door een meerderheid, zal in overleg met HCSS gezocht worden naar een nieuwe datum voor deze activiteit.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Commissiegriffier
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
& Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek uitstel eindpresentatie HCSS Taiwan onderzoek

    Te behandelen:

    Loading data