Commissiedebat : EU-Klimaatdoel 2040(I.v.m. plenaire agenda VERPLAATST NAAR 21 MAART 2024)

De vergadering is verplaatst

20 maart 2024
10:00 - 13:00 uur
De spreektijd is vastgesteld op 4 min. per fractie

Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de Milieuraad 25 maart 2024, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de plenaire Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 19 maart 2024.

Bijlage