Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 februari 2024
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 15 februari 2024

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst Organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  do 15-02-2024 14:30-16:00 Hoorzitting De spanningen in Europa m.b.t. kernwapens
  Voorjaarsreces 16 t/m 26 februari 2024
  wo 28-02-2024 16:00-17:00 Bijzondere procedure United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) 
  do 29-02-2024 9:45-10:45 Besloten technische briefing over een rapport van de Algemene Rekenkamer inzake onderzoek naar de totale kosten die de overheid in den brede heeft gemaakt sinds het neerhalen van burgervliegtuig MH17 op 17 juli 2014
  do 29-02-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Werkbezoek IPC GBVB Brugge 3 t/m 5 maart 2024
  wo 06-03-2024 16:00-17:30 Gesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid 
  ma 11-03-2024 14:30-17:15 De Grote Begrotingsbijeenkomst voor Kamerleden/Geen activiteiten plannen
  di 12-03-2024 17:00-20:00 commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maar 2024
  wo 13-03-2024 12:30-13:30 Technische briefing CAVV-adviezen inzake de berechting van de misdaad van agressie en de consequenties van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten
  do 14-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 21-03-2024 11:00-12:00 Strategische procedurevergadering 
  wo 27-03-2024 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO Ministeriële 3-4 april 2024
  do 28-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 28-03-2024 14:00-17:00 Rondetafelgesprek Taiwan
  do 11-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 16-04-2024 17:00-20:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 april 2024
  do 25-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Meireces 26 april t/m 13 mei 2024
  week van 6 mei 2024 Werkbezoek Suriname en Brazilië (precieze data n.t.b. door de delegatie)
  do 16-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 23-05-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024
  do 30-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  wo 05-06-2024 Dag van de publieke dienstverlening/Geen activiteiten plannen
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 17-06-2024 10:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 03-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Zomerreces 5 juli t/m 2 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN

  Verzoek bezoek president Montenegro aan de Kamer op 14 maart 2024:
  Besluit:
  De commissie besluit indien mogelijk de president van Montenegro in de ochtend van 14 maart te ontvangen, de commissie Euza wordt als volgcommissie aangemerkt.

  Verzoek ontvangst parlement voorzitter van de Republiek Korea voor lunch aan de Kamer op 26 maart 2024:
  Besluit:
  De commissie besluit indien mogelijk de parlementsvoorzitter van de Republiek Korea te ontvangen.

  Besloten technische briefing over de Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraïne
  Besluit:
  De commissie besluit de technische briefing over Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraïne in de week na het Voorjaarsreces in te plannen.

  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat Raad van Europa (tweede kwartaal 2024)
  • Commissiedebatten NAVO (juni en november 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Werkbezoek aan het NAVO Hoofdkwartier te Brussel
  • Besloten technische briefing over Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraine 
  • Gesprek Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over werkprogramma 2024-2026 
  • Gesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid > Concept
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (op verzoek van de ambassadeur is dit gesprek verplaatst tot na de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023) > concept
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten 

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 29 januari 2024)
  • Debat over de staat van de oorlog in Europa (in de week van of na 24 februari 2024, aangevraagd tijdens de RvW van 23 januari 2024, Paternotte)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Dassen)
  • Dertigledendebat over het bericht dat onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt zou zijn geveegd (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri)
  • Dertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van 16 januari 2024, Dobbe)
  • Dertigledendebat over de situatie in Gaza (aangevraagd tijdens de RvW van 6 december 2023, Van Baarle) 
 5. 5

  Planning commissiedebat over het Midden-Oosten

  In haar procedurevergadering van 21 december 2023 heeft de commissie op verzoek van het lid Tuinman besloten om een rondetafelgesprek over het Midden-Oosten te plannen en daarna te inventariseren of er behoefte is aan een commissiedebat over dit onderwerp. Het rondetafelgesprek heeft inmiddels plaatsgevonden op 8 februari 2024. Ter bespreking ligt de vraag voor of de commissie behoefte heeft aan een commissiedebat over het Midden-Oosten.
  Besluit: de commissie besluit geen commissiedebat over het Midden-Oosten te plannen.
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Humanitaire hulp aan Gaza via airdrop

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Humanitaire hulp aan Gaza via tweede airdrop

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden in de VN Mensenrechtenraad voor periode 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Oordeel over de motie van het lid Dassen c.s. over in Europees- en NAVO-verband oproepen tot een worst case scenario met bijbehorende strategie (Kamerstuk 21501-02-2805)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Additioneel budget informatiecampagnes over migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Maatregelen ATCM XLV 2023 tot uitvoering van het Verdrag van Antarctica (Trb. 2023, nr. 129)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Herziening richtlijn consulaire bescherming niet-vertegenwoordigde EU-burgers in derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q4 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De zesde editie van de ‘V-100’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Zitting 2024 (eerste deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z01940 Aan minister Buza-reactie vragen over inbreng schriftelijk overleg Nederlandse inzet in Sahelregio 07-02-2024
  2. 2024Z01465 Aan minister Buza- reactie vragen over het takenpakket van de humanitair gezant voor de Gaza-crisis 30-01-2024
  3. 2024Z01780 Aan minister Buza-reactie vragen inbreng schriftelijk overleg inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) 23-01-2024
  4. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
  5. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023 > Opnieuw rappel gestuurd aan de minister. Het ministerie heeft laten weten een reactie binnen drie weken aan de Kamer te sturen.
 22. 22

  Vaststelling van de delegatie voor het werkbezoek naar Suriname en Brazilië

  De volgende leden hebben zich aangemeld voor het werkbezoek: De Roon, Ram, Piri, Brekelmans, Veldkamp, Dassen

  Besluit: De delegatie wordt vastgesteld, waarbij de commissie ruimte laat aan de leden Tuinman en een lid van de fractie van D66 om ook deel te nemen aan het werkbezoek.
 23. 23

  Terugkoppeling proces stand van zaken IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië (mondeling)

  Besluit: aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
 24. 24

  Stand van zaken kennisthema 'China' (mondeling)

  Besluit: de commissie stemt in met het voorstel om het lid Paternotte (D66) toe te voegen aan de voorbereidingsgroep voor het kennisthema 'China'.
 25. 25

  Stand van zaken reisprogramma 2024 (mondelinge toelichting door de griffier)