Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2023
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • J.F. Klaver (GroenLinks-PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • I. Kahraman (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21 december 2023

  Voor deze vergadering zijn er geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Voorstelronde staf

  De staf van uw commissie bestaat uit:
  • commissiegriffier: Brechje Hessing-Puts
  • adjunct-griffier: Edgar Hoedemaker
  • commissie-assistent: Irma Hoogewoning
  • EU-adviseur: Janneke Timmer
  • kenniscoördinator: Hege Knaven-van Dijke
  • informatiespecialist: Herbert Degens
  • parlementair vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel: Jeannette Mak
  • adjunct-parlementair vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel: Joyce Kolman
  • rijkstrainee parlementaire vertegenwoordiging Tweede Kamer in Brussel: Yasmin Malai
 3. 3

  Vastgestelde lijst controversiële onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst particulieren

 5. 5

  Brievenlijst organisaties

 6. 6

  Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering (ICM) "The situation of the Rule of Law in the EU" d.d. 4 december 2023

 7. 7

  COSAC-voorzitters conferentie d.d. 14-15 januari 2024 in Namur, België

 8. 8

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesie van 28 en 29 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q3 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Staat van de Europese Unie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-prioritering EUZA op basis van werkprogramma Europese Commissie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag activiteiten plenaire COSAC bijeenkomst 26-28 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Introductiedossier Europese Zaken

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers  

  Besluit: ter informatie.
 29. 29

  Commissie agenda


  Gepland:

  KERSTRECES 22 DECEMBER 2023 T/M 15 JANUARI 2024
  • 14-15 januari: COSAC-voorzittersconferentie in Namur (België)
  • 25 januari 2024: Procedurevergadering
  • 31 januari 2024: Informele Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 5 en 6 februari 2024
  • 1 februari 2024: Ambassadeursconferentie
  • 15 februari 2024: Procedurevergadering

  KROKUSRECES 16 T/M 26 FEBRUARI 2024
  • 7 maart 2024: Procedurevergadering
  • 24-26 maart 2024: plenaire COSAC-conferentie in Brussel (België)
  • 28 maart 2024: Procedurevergadering
  • 18 april 2024: Procedurevergadering

  MEIRECES 26 APRIL T/M 13 MEI 2024
  • 16 mei 2024: Procedurevergadering
  • 6 juni 2024: Procedurevergadering
  • 27 juni 2024: Procedurevergadering

  ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2024
  • 28-29 juli 2024: COSAC-voorzittersconferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 27-29 oktober 2024: LXX Plenaire COSAC-conferentie in Boedapest (Hongarije)

  Ongepland:
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
  • Werkbezoek Hongarije
  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Werkbezoek Verenigd Koninkrijk en Ierland
  • Gesprek Sociaal Economische Raad inzake toelichting op verkenning Beleidsagenda Europese Unie 2024-2029
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024 
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 20 februari 2024
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024 
  • Commissiedebat Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024 
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024 

  Besluit: 
  • De commissievoorzitter wordt verzocht een plenair debat met de minister-president aan te vragen in de regeling van werkzaamheden voorafgaand aan de extra Europese Raad van 1 februari 2024.
  • Het gesprek met de SER wordt ingepland na het kerstreces.
  • De procedurevergadering van 16 mei 2024 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum in verband met de planning van het plenaire debat over de Staat van de Europese Unie op 16 mei 2024.
 30. 30

  Fiche: Wijziging Verordening Europese statistiek

  Te behandelen:

  Loading data