Vergadering : Benelux Parlement - Commissiedag

De vergadering is geweest

1 maart 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Brussel
Commissie: delegatie naar de Benelux Parlementaire Assemblee

Deelnemers

  • R.A. (Rik) Janssen (EK/SP) ()
  • H.J.J. Talsma (EK/ChristenUnie) ()
  • W.T. van Ballekom (EK/VVD) ()