Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad - OMGEZET in schriftelijk overleg inbreng 18/3

De vergadering is geannuleerd

20 maart 2024
13:00 - 17:00 uur
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

[N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.]

Indien u naar aanleiding van dit commissiedebat een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 25/26 maart dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 21 maart 2024.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • H. Holman (NSC)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad (26 februari)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Mededeling ‘Fur free Europe’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten (Kamerstuk 22112-3860)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Amendering van de Verordening Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data