Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

9 april 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  C. Stoffer (SGP)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • A. Kisteman (VVD)
 • H. Vermeer (BBB)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken bij de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verzoek SDG Nederland tot aanbieding petitie 'Duurzaam Regeerakkoord'

 5. 5

  Uitnodiging QDNL voor werkbezoek m.b.t. Nationaal Groeifonds

 6. 6

  Uitnodiging NVB, mede namens Rabobank, voor werkbezoek 'MKB Financiering'

 7. 7

  Uitnodiging VNCI en meerdere organisaties voor werkbezoek aan industrie- en havengebied Rotterdam d.d. 27 september of 4 oktober 2024

 8. 8

  Uitnodiging MRA, namens hotspot-gemeenten, voor werkbezoek m.b.t. overtoerisme

 9. 9

  Uitnodiging ACM voor werkbezoek m.b.t. toezicht op warmtevoorziening

 10. 10

  Regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht; Brussel, 26 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het Rli-advies "Samen Werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Investeringen in ondernemingsklimaat microchipsector

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inventarisatie Campussen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek elektriciteits- en netwerkkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Opties voor deelname van het Rijk in nieuwe kerncentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Programma-aanpak Small Modular Reactors

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over zo gedetailleerd mogelijk inzicht geven in de reële kosten van en tarifering door warmteleveranciers (t.v.v. 29023-470) (Kamerstuk 29023-488)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanvullende reactie op de gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over zo gedetailleerd mogelijk inzicht geven in de reële kosten van en tarifering door warmteleveranciers (t.v.v. 29023-470) (Kamerstuk 29023-488)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lokale waterstofinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Versterkte samenwerking voor realisatie versnelling gaswinning Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitleg arbitrage Akkoord op Hoofdlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanstelling Kwartiermaker Economische Agenda Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU- raadplegingen Q4 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van de voorzitter commissie Koninkrijksrelaties inzake Belang dossiers Wet elektriciteit en drinkwater BES en klimaatconferentie Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Deelname aan en toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport 'Opslag van CO2 onder de Noordzee; Over winsten onder water'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport 'Onderzoek langetermijnbehoefte LNG in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken afronding prijsplafond en Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde Agenda informele Energieraad 15 en 16 april

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Update gasleveringszekerheid Q1 2024

  Te behandelen:

  Loading data