Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

18 juni 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  C. Stoffer (SGP)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • W.L. Postma (NSC)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging VNO-NCW Midden voor werkbezoek m.b.t. netcongestie, programma energiehubs en publiek-private samenwerking in de regio

 5. 5

  Aanbod SpaceNed voor technische briefing over lange-termijn ruimtevaartagenda (24446-87)

 6. 6

  Uitnodiging Netbeheer Nederland, IPO en VNG voor werkbezoek m.b.t. publieke warmte in praktijk

 7. 7

  Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met het herstel van omissies en het aanbrengen van verduidelijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzage in een vertrouwelijk rapport over afhankelijkheden in het digitale domein

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationale Technologiestrategie - Agenda Cybersecurity Technologies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie AWTI-advies “In dienst van de toekomst. Van optimalisatie naar transformatie”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Autoriteit Consument en Markt (ACM) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitor Betaaltermijnen Overheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Meerjarenstrategie voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport financiering van transities en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie Subsidieregeling Duurzame innovatieve Scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie onderzoek ‘Verkenning farmaceutische sector WBSO, farmaciebrief en vestigingsklimaat’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Integratie thematische onderdelen Toekomstfonds en aanbieden periodieke evaluaties van verschillende instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stukken vervallen plenair debat Vestigingsklimaat in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Uitspraken Europees Hof voor de Rechten van de Mens in klimaatzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie onderzoek TNO Draagvlak voor klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang implementatie RED III

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verduurzaming elektriciteitsproductie Diemen en warmtenet Amsterdam, Almere, Diemen en Ouder-Amstel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten onderzoek nationaal doel en indicatieve sectorale streefwaarden voor energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verkennende gesprekken aandelen EPZ

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Programma-aanpak Small Modular Reactors

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stimuleringsprogramma energiehubs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vergunningverlening windenergie op zee (4 GW): IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang aanpak netcongestie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het verslag 'Hernieuwbare offshore-energie in de EU' van ERK

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitslag vergunningverlening windenergie op zee: IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta (4 GW)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang demonstratieprojecten waterstof op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang taskforces, vangnetten en andere regelingen t.b.v. mkb-ondernemers, agrariërs en complexe problematiek bewoners

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Jaarverslag van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het jaar 2023 en toezeggingen over aanpak voor de problemen van de huurders van woongroep Marenland, het Erfgoedprogramma, het werkbezoek in Ten Post en de tijdelijke huisvesting voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitbreiding waardevermeerderingsregeling per 1 juli 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Cijfermatige monitor regeling rechtsbijstand Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Samenwerken in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken gebiedsproces Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van de de informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) over consumentenbescherming van 19 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Doorgeleiding van tijdens de V-100 geformuleerde vragen over departementale jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidsvoorstellen EZK artikel 5 1e suppletoire begroting 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op de amendementen ingediend tijdens het wetsvoorstel regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Circulariteit, verduurzaming en energielasten van het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) om een technische briefing over de voortgang van de maatwerkafspraak met Tata Steel Nederland in te plannen vlak voor en vlak na het zomerreces.

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) inzake rappel uitvoering van de motie-Gabriëls c.s. (Kamerstuk 28089, nr. 286)

  Te behandelen:

  Loading data