Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 maart 2024
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • P.H. Omtzigt (NSC)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (Organisaties)

 3. 3

  Brievenlijst (Particulieren)

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  do 14-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 14-03-2024 14:00 Inbreng feitelijke vragen Artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee Nieuw ingepland
  zo 17-03 t/m ma 18-03 Werkbezoek NAVO en Europese Defensiesamenwerking, Brussel
  wo 20-03-2024 11:00-12:30 Gesprek Adviesraad Internationale Vragenstukken (AIV)
  do 21-03-2024 11:00-12:00 Strategische procedurevergadering 
  ma 25-03-2024 16:30-19:30 Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee Nieuw ingepland
  wo 27-03-2024 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO Ministeriële 3-4 april 2024
  do 28-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 28-03-2024 14:00-17:00 Rondetafelgesprek Taiwan
  wo 10-04 t/m vr 12-04 Werkbezoek Berlijn (voorbereidingsgroep kennisthema China)
  do 11-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 16-04-2024 17:00-20:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 april 2024
  wo 17-04-2024 14:30-16:00 Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland
  do 25-04-2024 10:00-12:00 uur Commissiedebat Raad van Europa > Nieuw ingepland
  do 25-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Meireces 26 april t/m 13 mei 2024
  zo 05-05 t/m zo 12-05 Werkbezoek Suriname en Brazilië
  do 16-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 23-05-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024
  do 30-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  wo 05-06-2024 Dag van de publieke dienstverlening/Geen activiteiten plannen
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 17-06-2024 10:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 15:00-17:00 Commissiedebat NAVO > Nieuw ingepland
  Zomerreces 5 juli t/m 2 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN

  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat NAVO (november 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten 
  • Besloten technische briefing over de stand van zaken van IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië 

  Overzicht (nog te plannen) plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 11 maart 2024)
  • Debat over de staat van de oorlog in Europa (14 maart 2024, 16.45 uur, aangevraagd tijdens de RvW van 23 januari 2024, Paternotte)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Dassen)
  • Dertigledendebat over het bericht dat onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt zou zijn geveegd (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri)
  • Dertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van 16 januari 2024, Dobbe)
  • Dertigledendebat over de situatie in Gaza (aangevraagd tijdens de RvW van 6 december 2023, Van Baarle) 
 5. 5

  Verzoek Stichting Vliegramp MH17 om een gesprek (mondeling verzoek)

  Besluit: Gesprek plannen
 6. 6

  Meerjarig financieel overzicht ICT budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel beantwoording vragen commissie over voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) (Kamerstuk 31482-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ambtelijke briefing inzake België en het Belgische EU-voorzitterschap ter voorbereiding op de interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ambtelijke ondersteuning bij werkbezoek aan Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies nr. 44 van de Commissie van Advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending eindafweging n.a.v. onderzoek Afghaanse bewakers

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de inzet van de Speciaal Humanitair Gezant voor Gaza

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Artikel 100-brief inzake humanitaire hulp aan Gaza via airdrops

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport "Inzicht in kosten overheid MH17"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de jaarlijkse Winter Meeting 2024 van de OVSE Parlementaire Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z03225 Rappel n.a.v. toezegging minister van BuZa om een brief waarin de minister toe zegt de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken 29-02-2024
  2. 2024Z01940 Aan minister Buza - reactie vragen over inbreng schriftelijk overleg Nederlandse inzet in Sahelregio 07-02-2024
  3. 2024Z01780 Aan minister Buza - reactie vragen inbreng schriftelijk overleg inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) 23-01-2024
  4. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
  5. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023