Inbreng schriftelijk overleg : Raad voor Concurrentievermogen / Toerisme (informeel) d.d. 19 & 20 februari 2024

De vergadering is geweest

8 februari 2024
14:00 uur
Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de informele Raad voor Concurrentievermogen / Toerisme op 19 en 20 februari 2024, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de plenaire Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 6 februari 2024.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde Agenda informele Toerismeraad van 20 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Toerismeraad 31 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-30-586).

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Toerismeraad 31 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-30-586).

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Herziening Richtlijn Pakketreizen

  Te behandelen:

  Loading data