Inbreng schriftelijk overleg : Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie en Onderzoek & Innovatie (informeel) d.d. 8-9 en 14-15 februari 2024

De vergadering is geweest

1 februari 2024
14:00 uur
Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de informele Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie op 8 en 9 februari 2024 en Onderzoek & Innovatie op 14 en 15 februari 2024, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de plenaire Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 6 februari 2024.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling Steunpakket voor kleine en middelgrote ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Verordening inzake bestrijding van late betalingen in handelstransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Verordening Europese arbeidsmarktstatistieken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie van de aanbeveling van de Europese Commissie op een aantal kritieke technologiegebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Europees consumentenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rectificatie Kamerbrief voortgangsrapportage interne-marktactieagenda (Kamerstuk 22112-3817)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023 (Kamerstuk 21501-30-590)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda EU-ESA top 6-7 november 2023 (Kamerstuk 24446/21501-30-86)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 7-8 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Commissieaanbeveling erkenning kwalificaties van derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Herziening kader buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

  Te behandelen:

  Loading data