E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten (36407) aanmelden als hamerstuk

De vergadering is geweest

13 oktober 2023
15:00 uur
Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hedenmiddag heeft uw commissie via een e-mailprocedure besloten het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers (Kamerstuk 36407) aan te melden voor plenaire behandeling vanwege het spoedeisende karakter daarvan. In het kader van genoemde e-mailprocedure is door de VVD- en D66-fractie voorgesteld het wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden. Dit voorstel leg ik aan u voor.
 
Ik verzoek u uiterlijk vrijdag 13 oktober 2023 te 15.00 uur kenbaar te maken of u instemt met het voorstel om wetsvoorstel 36407 als hamerstuk aan te melden (graag door middel van een ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava