E-mailprocedure : Betrekken aantal brieven bij begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024

De vergadering is geweest

13 oktober 2023
16:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
 
Geachte leden,
 
Sinds de vorige procedurevergadering van uw commissie van 4 oktober jl. zijn een aantal brieven van het kabinet binnengekomen die relevant zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024 die volgende week plaatsvindt. Het gaat om de volgende zaken:
 • 35420-529           Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2023 d.d. 6 oktober 2023
 • 36410-IV-7          Rapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland d.d. 6 oktober 2023
 • 36410-IV-8          Onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland d.d. 9 oktober 2023
 • 36410-IV-9          Stand van zaken herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten d.d. 9 oktober 2023
 • 2023Z17160        Uitkomsten herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten d.d. 11 oktober 2023
 
In de procedurevergadering van 4 oktober is besproken dat dergelijke brieven via e-mailprocedure toegevoegd kunnen worden aan de begrotingsbehandeling, zodat zij niet blijven liggen tot na het verkiezingsreces. Hierbij leg ik u daarom het voorstel voor bovenstaande brieven te betrekken bij de begrotingsbehandeling volgende week.
 
Indien u daar bezwaar tegen heeft, dan verneem ik daar graag uiterlijk morgen vrijdag 13 oktober 16.00 uur. Als er geen reacties binnenkomen, ga ik er vanuit dat u akkoord bent.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Commissiegriffier
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
& Koninkrijksrelaties
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomsten herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data