Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 februari 2024
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • D. Ram (PVV)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • I. Kahraman (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 1 februari 2024

  Geen verzoeken ingediend. 
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven ontvangen.
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  • vr 02-02-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 14-02-2024 10.30 - 12.00 Gesprek Eindpresentatie HCSS Taiwan onderzoek
  • do 15-02-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 15-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • do 29-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 29-02-2024 14.15 - 15.15 Strategische Procedurevergadering
  • do 29-02-2024 16.00 - 19.00 Commissiedebat Wapenexportbeleid
  • do 14-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 21-03-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie 
  • do 28-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 11-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 16-04-2024 16.30 - 18.30 Commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • do 25-04-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 25-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • do 16-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di  28-05-2024 16.30 - 19.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 5. 5

  Nog te plannen activiteiten commissie

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Rondetafelgesprek Strategische Afhankelijkheden
  • Rondetafelgesprek Handel en Klimaat
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie
  • Gesprek met Nederlandse Watergezant
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Gesprek digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi
  • Bijzondere procedure Amnesty International voor vertoning van documentaire 'Esther and the Law'
  • Technische briefing AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak' (na ontvangst kabinetsreactie)
 6. 6

  Verzoek planningsbrief BuHa-OS 2024

  Besluit: Ter voorbereiding op de strategische procedurevergadering d.d. 29 februari 2024, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken een planningsbrief te sturen met een overzicht van de stukken die hij in 2024 voorziet aan de Kamer te sturen. 
 7. 7

  Verzoek Rutgers, namens SRGR-platform, tot aanbieding petitie "Vrije Doos"

 8. 8

  Rapport "Resultaten téllen; De Nederlandse bijdrage aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  36410-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van lopende OS-projecten en daarbij aan te geven wat in het direct nationaal belang is, in het bijzonder in relatie tot onderwerpen als veiligheid, migratie en economie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2796)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met EU-voorstellen 15 t/m 25 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek commissie voor de Rijksuitgaven om suggesties voor beleidsthema's V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  • 2024Z00597 Aan min. BuHa-OS en min. LNV - reactie vragen over visie Landbouwcoalitie voor rechtvaardige Handel. 18-01-2024 ==> Besluit: minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de reactie tijdig voor het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 15 februari 2024 aan de Kamer te sturen. 
  • 2023Z20907 Aan min. BuHa-OS en min. VWS - verzoek voortgangsrapportage Mondiale gezondheidsstrategie 22-12-2023
 17. 17

  Nadere kennismaking staf commissie BuHa-OS