Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 januari 2024
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • D. Ram (PVV)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • I. Kahraman (NSC)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Commissieregeling van werkzaamheden d.d. 18 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven ontvangen
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  • di 23-01-2024 13.30 - 13.45  Petitie Aidsfonds - 'Stop anti-lhbtiq wetgeving' 
  • do 25-01-2024 15.00 - 16.00 Vertrouwelijke technische briefing inzake steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties (onder voorbehoud uitkomst e-mailprocedure)
  • week 30-1 t/m 1-2 2024 Begrotingsbehandeling BuHa-OS 2024 
  • do 01-02-2024 10.00 - 14.00 Jaarlijkse Ambassadeurs conferentie (extern)
  • do 01-02-2024 14.30 - 15.15 Procedurevergadering (later i.v.m. Ambassadeurs conferentie)
  • vr 02-02-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 14-2-2024 10.30 - 12.00 uur Gesprek HCSS Taiwan onderzoek (nieuw ingepland)
  • do 15-02-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 15-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces: vijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • do 29-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 14-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 21-03-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie 
  • do 28-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 11-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 16-04-2024 16.30 - 18.30 Commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • do 25-04-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • do 25-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 16-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 28-05-2024 16.30 - 19.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 5. 5

  Nog te plannen activiteiten

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (met min. BuHa-OS en min. BuZa) 
  • Rondetafelgesprek Strategische Afhankelijkheden
  • Rondetafelgesprek Handel en Klimaat  
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan 
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie 
  • Gesprek met Nederlandse Watergezant
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Gesprek digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi 
  • Bijzondere procedure Amnesty International voor vertoning van documentaire 'Esther and the law'
 6. 6

  Presentatie HCSS Taiwan onderzoek

  Besluit: Besloten gesprek organiseren op woensdag 14 februari 10.30-12.00 uur waarin de opstellers van HCSS het door de vorige commissie verzochte analysepaper over Taiwan aan de commissie presenteren.
  Noot: In kader van het kennisthema Taiwan heeft de vorige commissie HCSS verzocht een analysepaper over Taiwan op te stellen.
 7. 7

  Verzoek gesprek met Handel Anders! m.b.t. eerlijke en duurzame handel

 8. 8

  Uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie en een informele introductiesessie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitnodiging voor de dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op IOB-evaluatie SRGR-beleid 2012-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Melding fraudezaken en beleid fraude en corruptie BZ

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie scorekaarten ter evaluatie van multilaterale organisaties waar Nederland mee samenwerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Humanitaire hulp bijdrage ten behoeve van de Palestijnse bevolking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zienswijze op het concept van medeplichtigheid onder internationaal recht

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Appreciatie voorstel besluit Gemengd Comité CETA

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen 13 december 2023 t/m 15 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van de leden Ceder, Dobbe, Hirsch, Koekkoek en Bamenga inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z00209 Aan min. BuHa-OS - Inbreng schriftelijk overleg Informele RBZ Handel van 22 en 23 januari 12-01-2024
  2. 2023Z20907 Aan min. BuHa-OS en min. VWS - verzoek voortgangsrapportage Mondiale gezondheidsstrategie 22-12-2023
  3. 2023Z20119 Aan min. BuHa-OS - Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 13-12-2023