Commissiedebat : Landbouw, klimaat en voedsel

De vergadering is geweest

15 februari 2024
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

[N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.]

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Agro-Nutri Monitor 2022 met analyse en aanbevelingen door ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nationale Methaanstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aankondiging website en aanbieding rapportage 'Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport 'Transparantie over bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem – Verkenning naar de transparantie en harmonisatie van duurzaamheidsinspanningen en -indicatoren door supermarkten'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actieplan voor groei van biologische productie en consumptie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen (Kamerstuk 36200-XIV-99)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet op voedselbossen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voedselverspilling in Nederland – nieuwe cijfers voedselverspilling bij huishoudens & keten, onderzoek versnellingsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  WUR-rapport 'Het perspectief van biologische landbouw'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  OESO-rapport rapport 'Policies for the future of farming and food in The Netherlands'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Programma’s DuurzaamDoor, Jong Leren Eten en de EU-Schoolregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  WUR-rapport 'Analyse extra beschikbaar voedsel bij vervanging van veevoergewassen op akkerland door voedselgewassen'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport inkoopverplichting van duurzame landbouwproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van de Dierencoalitie en meerdere organisaties over het transitieonderzoek t.b.v. beleid rond eiwittransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage stand van zaken duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering EU-schoolregeling voor schoolfruit en groente

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op brief Dierenbescherming en Nederlandse pluimveesector voor stop op import pluimveevlees uit derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gezondheidsraadadvies Eiwittransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Behandeling van de motie van het lid Gündogan over inzetten op het wegnemen van drempels en een leidende rol van het Nederlandse bedrijfsleven inzake precisiefermentatie (Kamerstuk 33009-130)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Naar een veerkrachtige duurzame diervoederproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Actieplan biologische landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw – melkveehouderij en akkerbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang klimaatbeleid landbouw en landgebruik

  Te behandelen:

  Loading data