Commissiedebat : Tuinbouw, visserij en biotechnologie

De vergadering is geweest

8 februari 2024
16:00 - 20:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.
 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • C. van der Wal
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • A.J. Flach (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang veiligheidsbeleid biotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het Commissiedebat Tuinbouw en Visserij op 9 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Openstelling 'Overbrugging voor de visserij'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Trendanalyse biotechnologie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Plas c.s. over een impactanalyse maken van de primaire en secundaire gevolgen van faillissementen in de glastuinbouw (Kamerstuk 36200-XIV-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eindrapportage Berenschot over de varianten van een individueel CO2-systeem voor de glastuinbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de visserijsector over erkenning bestaand gebruik beroepsvisserij in Natura2000 gebieden.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang dossier Nieuwe Genomische Technieken voor de plantveredeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelbrief visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage precisiefermentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Speciale uitgave Onderzoeksprogramma Biotechnologie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatierapporten WOT Natuur & Milieu en WOT Visserij Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstelling energie-efficiëntie regeling en ophogen stilligregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezending rapport kottersanering in het kader van de sociaal-economische impactanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een koude sanering van de garnalenvisserij voorkomen (Kamerstuk 32627-62)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksrapport ecologische effecten garnalenvisserij en stand van zaken Wnb-vergunning garnalenvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas over het verbod op bodemberoerende visserij in de Voordelta uitstellen (Kamerstuk 21501-32-1572)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van het lid Eppink over het agenderen van de mensenrechtenschendingen in de Chinese visserijsector (Kamerstuk 21501-32-1588)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport over de primaire en secundaire gevolgen van de gestegen energieprijzen op de glastuinbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Het geactualiseerde schelpdierbeleid (2023-2033)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overschrijding CO2plafond 2021 en Energiemonitor glastuinbouw 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brandbrief van de provincie Fryslân met betrekking tot een dringend beroep voor actie naar de Nederlandse garnalenvissers

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Natuurcompensatie Voordelta

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Behandeling van de motie van het lid Gündogan over inzetten op het wegnemen van drempels en een leidende rol van het Nederlandse bedrijfsleven inzake precisiefermentatie (Kamerstuk 33009-130)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluaties plantaardige keuringsdiensten en de Raad voor Plantenrassen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Openstelling visserij- en aquacultuurinnovatieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over een verzoek van additionele’ handkokkelvissers om de aan hen verleende tijdelijke en niet-overdraagbare additionele handkokkelvergunning om te zetten naar een permanente en overdraagbare ‘reguliere’ handkokkelvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Natuurcompensatie Voordelta

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang energietransitie glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data