Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • G. van den Brink (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten commissie

  • wo 25-10-2023 13.00 - 14.00 Technische briefing ODA-Systematiek
  • do 26-10-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering   
  Verkiezingsreces: vrijdag 27-10-2023 t/m woensdag 22-11-2023
  • di 14-11-2023 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • wo 15-11-2023 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 07-12-2023 13.30-14.15 Procedurevergadering
  • ma 11-12-2023 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
  • wo 13-12-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 
  • do 21-12-2023 13.30-14.15 Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten voor na verkiezingsreces:
  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie.
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (met min. BuHa-OS en min. BuZa) 
  • Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie 
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan 
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie 
  • Technische briefing systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting 
  • Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties 
  • Rondetafelgesprek Handel en Klimaat  
  • Gesprek digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi 
  • Bijzondere procedure Amnesty International voor vertoning van documentaire 'Esther and the law'
  • Gesprek met Nederlandse Watergezant
 4. 4

  Gesprek bedrijfsleven over gewijzigde initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35761)

  Besluit: Voor het verkiezingsreces een gesprek organiseren met het bedrijfsleven over de gewijzigde initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. De leden Klink en Dekker-Abdulaziz vormen een voorbereidingsgroep die uiterlijk 13 oktober 2023 met een voorstel voor genodigden komt. Dit voorstel zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de commissie via een e-mailprocedure.

  Noot: In de vorige procedurevergadering is besloten tot het organiseren van een gesprek met het bedrijfsleven over de gewijzigde initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35761). 
 5. 5

  Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435 XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  IOB-evaluatie klimaatdiplomatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de moties met betrekking tot Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda met inzet voor de Jaarvergadering 2023 van de Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Summit for a New Global Financing Pact 22-23 juni te Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde steunpakket Oekraïne 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie Advanced Framework Agreement en interim Agreement on Trade EU-Chili

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie op de reactie van de Mercosur-landen op het EU-voorstel voor een additioneel instrument voor duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eindverslag van de rapporteurs op het EU-voorstel: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen 22 september en 6 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Hannover Messe van 16 en 17 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van de stuurgroep van de Dag van de Publieke Dienstverlening

 20. 20

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z16782 Aan min. BuHa-OS - Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 19-20 oktober, 5-10-2023