Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad (24/25 juli)

De vergadering is geweest

17 juli 2023
14:00 uur
Indien u naar aanleiding van dit schriftelijk overleg een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren kan dit niet voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 24/25 juli vanwege reces.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 24/25 juli

    Te behandelen:

    Loading data