Inbreng schriftelijk overleg : Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek (informeel) d.d. 24-25 en 27-28 juli 2023

De vergadering is geweest

17 juli 2023
12:00 uur
In verband met het zomerreces is het niet mogelijk om een tweeminutendebat aan te vragen.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 juli en 28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eu-voorstel: Mededeling Interne markt (The Single Market at 30) COM (2023) 162

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-Voorstel: Mededeling Lange termijn strategie voor concurrentievermogen na 2030 COM (2023) 168

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Mededeling 30 jaar interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023 (Kamerstuk 21501-30-577)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordeningen aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Verordening inzake standaard essentiële octrooien

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Verordening dwanglicenties voor crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Proportionaliteitsrichtlijn beroepskwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 22 en 23 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data