Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad 11/12 december - GEEN DOORGANG commissiedebat).

De vergadering is geannuleerd

6 december 2023
13:00 - 16:00 uur
(Indien u naar aanleiding van dit commissiedebat een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 11/12 december dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 7 december.)

Vanwege het verkiezingsreces en de installatie van de nieuwe Kamer op 6 december 2023 heeft uw commissie besloten in het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad (20/21 november) met inbrengdatum 13 november al vragen te stellen over de Landbouw- en Visserijraad op 11/12 december.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 11/12 december