Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12 oktober 2023

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging commissie AFCO van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering (ICM) "Preparing the European elections 2024" d.d. 25 oktober 2023

 4. 4

  Uitnodiging Parlement van Spanje voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 26-28 november 2023

 5. 5

  Uitnodiging commissie REGI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering (ICM) "The Future of Cohesion Policy: Opportunities, Challenges and Next Steps" d.d. 7 november 2023

 6. 6

  Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU-Cohesiebeleid van 29 september 2023 in Murcia

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de Raad Algemene Zaken op 19 september 2023 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU-Cohesiebeleid van 29 september 2023 in Murcia

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stuurgroep van de Dag van de Publieke Dienstverlening

 12. 12

  Commissie agenda

  Gepland:
  • week van 24-26 oktober 2023: plenair debat over de Europese Top d.d. 26-27 oktober 2023
  • 25 oktober 2023:¬†Commissiedebat rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  • 26 oktober 2023: Procedurevergadering
  26 OKTOBER TOT EN MET 22 NOVEMBER 2023: VERKIEZINGSRECES
  • 7 november 2023: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 november 2023¬†
  • 21 november 2023: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 30 november 2023
  • 30 november 2023: Procedurevergadering
  • 26 november t/m 28 november 2023: Plenaire COSAC conferentie
  • week 12-14 december 2023: plenair debat over de Europese Top d.d. 14-15 december 2023
  • 21 december 2023: Procedurevergadering
  22 DECEMBER 2023 TOT EN MET 15 JANUARI 2024: KERSTRECES

  Ongepland:
  • Commissiedebat¬†Raad Algemene Zaken d.d. 12 december 2023
  • Tweeminutendebat Informele RAZ 27-28 september 2023 (CD 26/9)

  Besluit: ter informatie.