Commissiedebat : Pacht

De vergadering is geweest

7 juni 2023
14:30 - 16:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 3 MINUTEN
N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de nieuwe werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Pachtnormen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brieven van LTO Nederland, NAJK, VLB en BLHB over o.a. belastingmaatregelen en herziening pachtstelsel en actualisering Besluit landbouw inkomstenbelasting, winst en landbouwproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Pachtnormen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over pachtnormen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kennisgeving pachtnormen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport rendement pacht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken pachtbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken pachtbeleid (Kamerstuk 27924-81)

  Te behandelen:

  Loading data