Commissiedebat : Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek & Ruimtevaart (formeel) d.d. 22-23 mei 2023 (OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG OP 12 MEI 2023)

De vergadering is verplaatst

16 mei 2023
18:00 - 20:00 uur
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 3 minuten in eerste termijn.

Indien de wens bestaat om dit commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg, dan is het verzoek om dit uiterlijk op maandag 8 mei kenbaar te maken bij de griffie.

Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de formele Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek & Ruimtevaart op maandag 22 t/m dinsdag 23 mei 2023, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 16 mei 2023.

Bijlage