Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

21 maart 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • E. Boutkan (Volt)
 • S.P.A. Erkens (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek Commissie Mijnbouwschade om kennismakingsgesprek

 4. 4

  Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 31 januari 2017, houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet (Stb. 2017, 34)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toestemming voor deelname aan de technische briefing inzake het wetsvoorstel Invoering publiek toezicht en handhaving van de verordening 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten) (Kamerstuk 36285)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Meerjarenprogramma 2024-2028 van het CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beëindigen Transparantiebenchmark & Kristalprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bekendmaking gezant voor de maritieme maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Herverdeling Brexit Adjustment Reserve (BAR)-middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken Just Transition Fund (JTF), Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Interreg-A

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing en verzoek om spoedige behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorgenomen structurele wijziging van de Regeling afsluitbeleid ten behoeve van bescherming tegen afsluiting van (klein)verbruikers elektriciteit, gas en warmte bij betalingsproblemen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eerste voortgangsrapportage 'Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Winter Briefing van de Taskforce monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorkomen hoger beroep Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  ACVG-rapport ‘Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie’ en informatie over de kwaliteitstoets typologische beoordelingen bij de NCG

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel EU-rapporteurs voor het mandaat EU-rapporteurschap hervorming EU-elektriciteitsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Notitie EU-rapporteurs over behandelvoorstel prioritair EU-voorstel inzake hervorming EU-elektriciteitsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 2 maart 2023 (Kamerstuk 21501-30-573)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V 100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Klimaat en energie inzake het commissiedebat Marktordening retailmarkt.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag informele Energieraad 27-28 februari

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op de EU-consultatie over de EU-elektriciteitsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda Energieraad 28 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data