Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

21 februari 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. klimaatverandering

 4. 4

  Verzoek Ambassade van Israël, namens delegatie hoge ambtenaren van Senior Staff Fellowship-programma, om gesprek m.b.t. klimaatverandering d.d. 27 maart 2023

 5. 5

  Verzoek NL-EITI tot aanbieding rapport 2021

 6. 6

  Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie en het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, en hernieuwde vaststelling van het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten; Abidjan, 26 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake lening Invest-NL in verband met SIF)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verlenging Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling subsidiemodule 'risico’s dekken voor aardwarmte'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie: Het Actieplan Groene en Digitale Banen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over monitoring en evaluatie van het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Sluiting indieningstermijn derde ronde Nationaal Groeifonds en vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nationale doelen energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Landelijk Crisisplan Olie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over appreciatie resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat (Kamerstuk 32813-1117)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie naar aanleiding van de waarschuwing van Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan warmteleveranciers om tarieven niet onnodig te verhogen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (Kamerstuk 29023-383)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Appreciatie Commissiemededeling Green Deal Industrial Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 6 tot 8 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek inzake V-100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 28. 28

  Conceptinbreng wetgevingsrapporteurs Tijdelijke wet klimaatfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Appreciatie amendement van het lid Leijten over dat energieleveranciers vaste energiecontracten van ten minste één jaar moeten aanbieden (Kamerstuk 35594-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda van de informele Energieraad 27 en 28 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 2 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Definitieve veilingregeling voor de commerciële landelijke radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data