Wetgevingsoverleg : Groningen

De vergadering is geweest

6 december 2022
17:00 - 23:58 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De indicatieve spreektijd per fractie is 8 minuten; 6 minuten in eerste termijn en 2 minuten in tweede termijn. De CDA- en SP-fractie hebben resp. 10 en 25 minuten in eerste termijn opgegeven.

Ten aanzien van de sprekersvolgorde wordt de begrotingsvolgorde gehanteerd.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsartikel 5: Een veilig Groningen met perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toelichting stand van zaken tegemoetkoming voor bewoners die een lagere vergoeding voor waardedalingsschade ontvingen van de NAM dan van het IMG

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvraag aanvullende seismische dreigings- en risicoanalyse voor het gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Matching financiering regelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Peer review van onderzoeken naar de effecten van diepe bodemdaling- en stijging als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg voor schade aan gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18oktober 2022, over het bericht ‘OM gaat NAM vervolgen’ (Om.nl, 12 oktober 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Seismiciteit Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Start tegemoetkoming verschillen in vergoeding van waardedalingsschade

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Terugblik op de gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op advies dorpenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanwijzingsbevoegdheid Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Theoretisch onderzoek naar injectie met data van het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Schadeafhandeling rondom onder meer gasopslag Norg en bewijsvermoeden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over seismische voorboden van aardbevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Additionele verlenging waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Veranderd gebruik gasopslag Grijpskerk

  Te behandelen:

  Loading data