Commissiedebat : Raad Buitenlandse Zaken

De vergadering is geweest

16 maart 2023
12:30 - 15:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Spreektijd: 4 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nederlands Voorzitterschap van de Benelux-Unie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stappen in de diplomatieke betrekkingen met de Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het actieplan Nederland Marokko (Kamerstuk 36200-V-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023 (Kamerstuk 21501-02-2602) en de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2023 (Kamerstuk 21501-02-2605)

  Te behandelen:

  Loading data