Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 maart 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • J.J. Klink (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel feitelijke vragenronde over brief Humanitaire hulp en diplomatie 2023 (Kamerstuk 36180, nr. 47) en IOB-beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2015-2021 (Kamerstuk 3680, nr. 48), en technische briefing door IOB over beleidsdoorlichting, in aanloop naar commissiedebat Humanitaire hulp d.d. 11 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • di 28-03-2023 13.30 - 13.45 Petitie Water Wake-up Call 
  • wo 29-03-2023 14.45 - 18.00 Ambassadeursconferentie (voortouw BuZa)
  • do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie 
  • di 04-04-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • wo 05-04-2023 19.00 - 23.00 Commissiedebat China (voortouw BuZa)
  • do 06-04-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • ma 10-04 t/m di 11-04 Werkbezoek Global Parliamentary Forum on the World Bank and IMF
  • wo 12-04-2023 15.00 - 16.00 Technische briefing Onderhandelingen Europese handelsakkoorden in eindfase
  • zo 16-04 t/m ma 17-04 Werkbezoek Hanover Messe 
  • do 20-04-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • di 25-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 11-05-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 11-05-2023 18.00 - 21.00 Commissiedebat Humanitaire hulp
  • di 23-05-2023 16.00 - 19.00 Commissiedebat Voedselzekerheid en water 
  • wo 24-05-2023 10.00 - 12.30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 25-05-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • di 30-05-2023 17.00 - 20.30 Commissiedebat Mondiale Gezondheidsstrategie 
  • do 08-06-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • wo 21-06-2023 13.00 - 14.00 Procedurevergadering 
  • di 04-07-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Afrikastrategie 
  • do 06-07-2023 10.15 - 15.00 Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling 
  • do 06-07-2023 15.30 - 16.15 Procedurevergadering 

  Nog te plannen activiteiten:
  • Ontbijtbijeenkomst kennisagenda Voedselzekerheid (met opstellers factsheets)
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage, met min. BuHa-OS en min. BuZa)
 4. 4

  Verzoek gesprek UNDP Administrator d.d. 11 mei 2023

  Noot: De Administrator van het United Nations Development Program, dhr. Achim Steiner, is in Den Haag op donderdag 11 mei. Hij zou die dag graag spreken met leden van de commissie voor Buitelandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de commissie voor Buitenlandse Zaken.
  Besluit: Gesprek organiseren op donderdag 11 mei, aansluitend op de procedurevergadering.
 5. 5

  Uitnodiging WFP voor veldbezoek aan enkele activiteiten in Burundi

 6. 6

  Verzoek GPE om rondetafelgesprek over onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden

 7. 7

  Aankondiging aankomende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel verzoek commissie over het verslag VN Waterconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake overzicht aanstaande jubilea BHOS-landen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de eventuele gevolgen van het nieuwe beleidskader voor financiering van multilaterale instellingen vanuit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag conferentie IMVO-wetgeving, IMVO-steunpunt en herziening OESO-richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de beantwoording van vragen gesteld door de Eerste Kamer over het concept voorstel voor het besluit van het Gemengd Comité onder CETA

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 en 9 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen 6 t/m 16 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van de initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z04195 Aan min. BuHa-OS - Overzicht inzet 2,5 miljard steun aan Oekraïne 10-03-2023
  2. 2023Z01744 Aan min. BuHa-OS - Verzoek verslag VN Waterconferentie 02-02-2023
  3. 2022Z26300 Aan min. BuHa-OS - stand van zaken betreft de uitgaven van het Civic Space Fund voor het Zomerreces 23-12-2022
  4. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen 20-05-2021
 19. 19

  Verzoek kabinetsreactie op artikel Financieel Dagblad d.d. 20 maart "China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gesprek met Vlaams Parlement commissie Buitenland