Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad 21/22 november

De vergadering is geweest

14 november 2022
17:00 uur
Dit schriftelijk overleg vervangt het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad (21/22 november) op 16 november. 


Indien u naar aanleiding van dit schriftelijk overleg een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 21/22 november dan kan bij de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 15/11 een vooraankondiging worden gedaan.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 17 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nederlandse inzet bij de negentiende Conferentie van Partijen bij het CITES-verdrag (CITES CoP19)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  SCoPAFF-vergadering (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) gewasbeschermingsmiddelen 13 en 14 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse inzet voor de herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nog te ontvangen afschrift van het antwoord van de minister op een brief van Vogelbescherming Nederland (VBN) te Zeist over “oproep om scheurverbod in Vogelrichtlijngebieden te handhaven.

Naar boven