Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 februari 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen punten aangemeld. 
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 14 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verkenning naar de invoering van de gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluitvorming Rijksministerraad van 27 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het vonnis van de rechtbank in de zaak van Eco Statia tegen het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 5 Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het in kaart brengen hoe de verhoging van de sociale uitkeringen per 1 januari 2023 zich verhoudt tot het ijkpunt sociaal minimum

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een werkbezoek aan Saba, Sint Maarten en Curaçao van 18 - 22 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies - verzoek inzake V-100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brieven regering met volgcommissie KR 9 november 2022 t/m 16 februari 2023

 13. 13

  Openstaande verzoeken commissie aan bewindspersonen

  • 2023Z01039 Aan stas. KR en min. EZK - verzoek stand van zaken/intentiebrief economische ontwikkelingen BES 25-01-2023
  • 2023Z01041 Aan stas. BZK - verzoek afschrift brief College voor de Rechten van de Mens inzake sociaal minimum 25-01-2023
  • 2022Z25468 Aan min. VWS - afschrift vragen brief OLS initiatiefnemer Peaceful demonstration 16-12-2022
  • 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022
  • 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - aanbieding verslag RAft 20-05-2022
  • 2022Z10091 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag Rijkswet COHO 20-05-2022
 14. 14

  Activiteiten commissie

  • wo 22-02-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 22-02-2023 13.45 - 14.45 Strategische procedurevergadering
  • wo 22-02-2023 15.00 - 15.45 Delegatievergadering Briefing wnd. Rijksvertegenwoordiger t.b.v. werkbezoek Bonaire
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • za 25-02 t/m za 04-03 Interparlementair Koninkrijksoverleg
  • wo 22-03-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Comply or explain: wetgevingsoverzicht (nieuw ingepland)
  • wo 22-03-2023 15.00 - 15.45 Procedurevergadering
  • do 13-04-2023 14.00 - 17.30 Commissiedebat Verzamel-commissiedebat BES (nieuw ingepland)
  • wo 19-04-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • wo 17-05-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 14-06-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 05-07-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:
  • Gesprek opstellers wetenschappelijk factsheet art. 73 VN Handvest
 15. 15

  Uitnodiging Dag voor de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 16. 16

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek CTMH, namens afdeling Financiën van Openbaar Lichaam Bonaire, om gesprek op maandag 27 maart 2023