Commissiedebat : Natuur

De vergadering is geweest

9 november 2022
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op beleidsdoorlichting LNV-begrotingsartikel 12 ‘Natuur en biodiversiteit’ 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op beleidsdoorlichting LNV-begrotingsartikel 12 ‘Natuur en biodiversiteit’ 2015-2019 (Kamerstuk 31104-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Thijssen over met passend kapbeleid uitkap bevorderen en vlaktekap minimaliseren (Kamerstuk 35925-XIV-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening betreffende ontbossingsvrije producten (Kamerstuk 22112-3281)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen over certificeringssystemen en definitie ecosystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Essaybundel 'Rewilding in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Natuur van 10 februari 2022, over de evaluatie van de Nationale Parken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Wassenberg en Futselaar over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten (Kamerstuk 35616-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beoordeling UNESCO voorgenomen gaswinning Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat natuur op 10 februari 2022 over de voortgang van de uitvoering van de Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Subsidiebeschikking Kroondomein 2022-2027 en bezwaar vorige subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie Agenda Natuurinclusief

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beslissing op bezwaar tegen subsidieverlening Kroondomein 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie beleid Nationale Parken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken Nederlandse inzet VN-Biodiversiteitsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Instelling Ecologische Autoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag 2021 Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Verordening betreffende natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  BNC-fiche Verordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verklaring van Wilhelmshaven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Achtste Voortgangsrapportage Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nog op verzoek van de commissie te ontvangen afschrift van reactie op de brief van de Waddenvereniging over energiewinning in de Waddenzee en Noordzee