Commissiedebat : Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

De vergadering is geweest

15 november 2022
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m. afvoeren agendapunt en toevoegen agendapunt*. 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • W. Paulusma (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarrapportage ijkpunt bestaanszekerheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitwerking van het Akkoord van Kralendijk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis in mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman inzake het rapport “Caribische kinderen van de rekening”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport mediatie Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data