Commissiedebat : Dieren in de veehouderij

De vergadering is geweest

10 november 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering aangenomen moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en stand van zaken Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar stalbranden in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang verbod pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek welke systeemveranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken brief pluimveedossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Dier&Recht inzake de petitie 'Hervorm de kalversector'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken en vervolg analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Dierenwelzijn en hitte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpak van stalbranden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het rapport "Varkensleed door schadelijke lucht” van de stichting Varkens in Nood

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezending rapport Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) over een Dierwaardige Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang verbod pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief aan de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) over dierenrechtenactivisme

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over de aanpak van stalbranden (Kamerstuk 35925-XIV-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  3e Voortgangsrapportage Programma Duurzame Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten evaluatie Convenant onbedwelmde slacht volgens religieuze riten en onderzoek naar de behoeftebepaling van vlees van ritueel onbedwelmd geslachte dieren in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op een burgerbrief inzake “Verzoek om aandacht voor misstanden in rundveehouderij’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over stand van zaken rondom de uitvoering van twee aangenomen moties van het Vestering over dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken over de subsidieregeling pilots gezonde kalverketen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Publicatie cijfers Stalbranden 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Signaal verslechtering brandveiligheid bij toepassing fijnstofreducerende technieken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzamelbrief dierenwelzijn en diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Opvolging signaal verslechtering brandveiligheid bij toepassing fijnstofreducerende technieken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie verzoek commissie over bericht van LTO 'mogelijk meer ammoniakuitstoot bij 1 ster Beter Leven Kip’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Recente ontwikkelingen vogelgriepepidemie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift reactie op brandbrief Varkens in Nood m.b.t. maatregelen om de export/import van dieren over lange afstanden te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data