Inbreng schriftelijk overleg : Energieraad (informeel) d.d. 12 oktober 2022

De vergadering is geweest

3 oktober 2022
12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de Energieraad(informeel) op woensdag 12 oktober 2022, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 4 oktober 2022.
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 11-12 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van en schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling REPowerEU (Kamerstuk 22112-3403)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 26 juli 2022 (Kamerstuk 21501-33-946)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Energieraad 27 juni 2022 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag extra Energieraad 26 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad 9 september 2022 (Kamerstuk 21501-33-951)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. appreciatie REPowerEU (Kamerstuk 22112-3438)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Wijziging verordening Europese milieu-economische rekeningen

  Te behandelen:

  Loading data